Om Oss

Vår produktion består av sand- och kokillgjutna detaljer från 0,5 kg upp till 350 kg styckevikter.
Vi levererar idag detaljer åt kunder i Finland och Estland inom maskin-och elmotorindustri.
Vi gjuter idag ca. 100 tn aluminium/år men har möjlighet att öka kapacitetet upp till 300 tn beroende
på detaljvikter och detaljstorlek. En av våra specialkunskaper är att vi har möjlighet att gjuta mycket stora detaljer.
Största detaljer som vi har gjutit har vägt 350 kg och största dimensioner av modeller har varit ca. 3.000 x 3.000 mm