Hem

Nordcast OÜ är ett flexibelt gjuteri som är specialiserat sig på olika aluminiumlegeringar. I Estland brevid Rapla kommun ca. 50 km söder om  Tallinn befinner sig vårt gjuteri som har en årskapasitet på over 300.000 kg gjutgods. Vår stora kapasitet ger oss mycket goda möjligheter att vara en betydande gjutgodsleverantör till olika industriområden. Vi har möjlighet att leverera samtliga gjutna komponenter också som färdig bearbetade och monteringsfärdiga detaljer via vårt breda underleverantörsnät.

På grund av våra mycket flexibla produktionslinje är alla serie storlekar mellan 1 och 300 styck för oss lämpliga. Detaljstorleken varierar mellan ca. 0,1 kg upp till över 300 kg beroende på produktionsmetoden. Ugnskapasiteten  på  över 1.000 kg och vårt stora utrymme möjliggör gjutningen av komponenter ända till ytdimensioner på hela 3 meter.

Produktionsmetoderna som vi använder på vårt gjuteri är mekaniserade till kallhartsmetod baserande
sandformning samt kokillgjutning. Det inkommande råmaterialet levereras till oss med analyscertifikat från de internationella råmaterialproducenterna. Därmed kan vi garantera också materialets motsvarigheter till de krävda materialnormer på levererade detaljer. Smältbehandling tillhör naturligtvis som en del av vår smältprocess.

Det höga kvalitetstänkande sprider sig ut också till renhetsfordringar på vårt gjuteri. Vi utnyttjar over 90 % av den formsand som vi förbrukar. Ventilationssystemet är utrustade med filter, utblåst luft t.om. avsedd med kolfilter för att minimera möjliga luktspridningar I närheten av gjuteriet. Naturligtvis utnyttjar vi också ränsning och etferbearbetning från överlopps skrot aluminium.